Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Kluczewska Urszula KWW KATARZYNY KAMIŃSKIEJ - PROJEKT GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-05-07 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2013-05-07 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2013-08-11 Wybory samorządowe 2010 r. -
Rudewicz Józef KWW MASZEWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 2013-08-11 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Maszewie, zarządzone na dzień 11 sierpnia 2013 r. okręg wyb. Nr 1 - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian