Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Czerwiński Krzysztof Jan KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Garbacz Janusz KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT - TO MY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Hypki Michał Robert KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Ptak Zbigniew KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT - TO MY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Arcimowicz Anna Małgorzata KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT - TO MY 2010-12-17 Następny z listy: KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT - TO MY - - - -
Kowalska Grażyna Teresa KOMITET WYBORCZY SLD 2010-12-17 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Mandat nieobsadzony - 2010-12-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-01-07 - -
Korczyński Karol Adam KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT - TO MY 2011-01-07 Następny z listy: KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT - TO MY - - - -
Żółtowski Jerzy KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-01-07 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Włodarczyk Waldemar Krzysztof KWW NFS POJEZIERZE DRAWSKIE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-17 - -
Czarnota Henryk Zbigniew KWW NFS POJEZIERZE DRAWSKIE 2010-12-17 Następny z listy: KWW NFS POJEZIERZE DRAWSKIE - 2014-03-04 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Szreta Henryk KWW NFS POJEZIERZE DRAWSKIE 2014-03-28 Następny z listy: KWW NFS POJEZIERZE DRAWSKIE - - - -