Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
ADAMCZYK ROBERT KWW ODRODZENIE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-01 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-01 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-03 - -
KOZUBSKA ILONA KWW ODRODZENIE 2010-12-03 Następny z listy: KWW ODRODZENIE - - - -
Okręg wyborczy nr 2
ANDRIASZKIEWICZ ADAM KWW ODRODZENIE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-01 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
SAKOWSKI JÓZEF KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE I LEWICA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-06-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
KOŁODKO MARIOLA EWA KWW ODRODZENIE 2010-12-03 Następny z listy: KWW ODRODZENIE - - - -
Mandat nieobsadzony - 2013-06-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-06-27 - -
JABŁECKI TOMASZ WACŁAW KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE I LEWICA 2013-06-27 Następny z listy: KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE I LEWICA - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian