Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Żynda Krzysztof KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-12-28 - -
Chrostowska-Makara Maja Agnieszka KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-12-28 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Dudzin Jacek KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-04-19 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Kierozalski Grzegorz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-12-04 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Kłokocki Mariusz KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY 2011-05-30 Następny z listy: KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY - - - -
Mandat nieobsadzony - 2012-12-04 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-10-30 - -
Prusinowska Beata Maria KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2012-12-19 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 2013-09-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Orzechowski Stefan KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2013-10-30 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Najmowicz Czesław Jan KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-12-04 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2012-12-04 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2012-12-19 - -
Gesek Norbert Krystian KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2012-12-19 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -