Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Pacuszka Artur KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 2010 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-09-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-09-29 - - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Szypulski Dariusz KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 2010 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-16 - -
Stasiukiewicz Robert Piotr KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 2010 2010-12-16 Następny z listy: KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 2010 - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian