Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Buchowski Tadeusz KWW WARMIA NASZA MAŁA OJCZYZNA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-11-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-11-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-02-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
Malewicz Henryk KWW WARMIA NASZA MAŁA OJCZYZNA 2013-02-24 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim zarządzone na dzień 24 lutego 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian