Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Bartosek Henryk KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-01-03 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. (Dz.U. Nr 106, poz. 679 ze zmianami)
Mandat nieobsadzony - 2014-01-03 - - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Święcka Grażyna Halina KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-02-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-05-08 Wybory samorządowe 2010 r. -
Szwedko Kazimierz KWW KAZIMIERZA SZWEDKO 2011-05-08 Rada Gminy Braniewo: Wybory uzupełniające do rady gminy, okr 2 - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Świerdzewski Andrzej Witold KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-02-27 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2014-02-27 - - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian