Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Łuszczyk Krzysztof KWW "NIEZALEŻNI-AKTYWNI" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-03-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-06-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
Wietrzykowska-Czapla Hanna Maria KWW "BLOK DLA ZIEMI SĘPOPOLSKIEJ" 2012-06-24 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sępopolu, zarządzone na dzień 24 czerwca 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian