Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Jakubowski Cezary Ryszard KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-01-03 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Karnowski Jacek Krzysztof KWW SAMORZĄDNOŚĆ SOPOT 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-10 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Maj Małgorzata KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-01-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Filipkowska-Walczuk Maria Elżbieta KWW SAMORZĄDNOŚĆ SOPOT 2010-12-13 Następny z listy: KWW SAMORZĄDNOŚĆ SOPOT - - - -
Duzinkiewicz Zbigniew Jacek KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2012-01-27 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Mandat nieobsadzony - 2014-01-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2014-02-07 - -
Kochanowski Krzysztof KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2014-02-07 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Bogacki Marek Mirosław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-11-23 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-11-23 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-12-20 - -
Lipiński Tomasz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2012-12-20 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian