Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Danilecka-Wojewódzka Krystyna KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-03-29 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. (Dz.U. Nr 106, poz. 679 ze zmianami)
Mandat nieobsadzony - 2013-03-29 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. (Dz.U. Nr 106, poz. 679 ze zmianami) 2014-03-26 - -
Czyż Kazimierz KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ 2014-03-26 Następny z listy: KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Kaczmarczyk Andrzej Jan KWW MACIEJA KOBYLIŃSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-10 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-10 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-20 - -
Szymański Leon Jerzy KWW MACIEJA KOBYLIŃSKIEGO 2010-12-20 Następny z listy: KWW MACIEJA KOBYLIŃSKIEGO - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Kobyliński Maciej Tadeusz KWW MACIEJA KOBYLIŃSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-10 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Szyca Dariusz Zbigniew KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-30 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Watemborski Andrzej Mirosław KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-01-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Kido Krzysztof Franciszek KWW MACIEJA KOBYLIŃSKIEGO 2010-12-20 Następny z listy: KWW MACIEJA KOBYLIŃSKIEGO - - - -
Lewicka Bernadetta Anna KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-04-27 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Mandat nieobsadzony - 2014-01-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2014-03-26 - -
Lewandowski Paweł Ryszard KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ 2014-03-26 Następny z listy: KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Cetera Karolina Ewa KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-02-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Detmer Romuald Eugeniusz KWW MACIEJA KOBYLIŃSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-09-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Pardo Elżbieta Zofia KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-11-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-09-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-10-31 - -
Kobyliński Marcin Kazimierz KWW MACIEJA KOBYLIŃSKIEGO 2012-10-31 Następny z listy: KWW MACIEJA KOBYLIŃSKIEGO - - - -
Maraszkiewicz Maciej KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2013-03-27 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Knut Piotr Stanisław KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ 2013-12-30 Następny z listy: KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ - - - -