Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Janiak Hanna KWW KRZYSZTOFA KRZEMIŃSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-03-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-03-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-06-23 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kozioł Sebastian Andrzej KWW RAZEM DLA REDY 2013-06-23 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Redzie w okręgu wyborczym Nr 6, zarządzone na dzień 23 czerwca 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Kania Teresa KWW KRZYSZTOFA KRZEMIŃSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-22 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-22 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-03-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Melzer Krystian Daniel KWW KRYSTIAN MELZER 2011-03-20 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Redzie zarządzone na dzień 20 marca 2011 r. - okręg nr 7 i nr 13 - - - -
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 12
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 13
Molak Janusz Henryk KWW WSPÓLNA REDA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-22 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-22 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-03-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Byczkowski Andrzej Wacław KWW ANDRZEJA BYCZKOWSKIEGO 2011-03-20 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Redzie zarządzone na dzień 20 marca 2011 r. - okręg nr 7 i nr 13 - - - -
Okręg wyborczy nr 14
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 15
Brak zmian