Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Szulc Wojciech KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-30 - -
Kirszenstein Aleksander Marian KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-12-30 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Błędzki Tadeusz Kazimierz KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-30 - -
Łaga Piotr Dariusz KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY 2010-12-30 Następny z listy: KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian