Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Pietrasiak Elżbieta Maria KWW DNG 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-03-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-03-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-06-16 Wybory samorządowe 2010 r. -
Pałubicki Jan Piotr KWW NASZE SMĘTOWO 2013-06-16 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Smętowo Graniczne w okręgu wyborczym Nr 2, zarządzone na dzień 16 czerwca 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Głąb Sławomir KWW NG SAMORZĄDNOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-05-12 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-05-12 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-08-07 Wybory samorządowe 2010 r. -
Guzmann Roman Antoni KWW RAZEM DO CELU 2011-08-07 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Smętowo Graniczne zarządzone na dzień 7 sierpnia 2011 r. - okręg nr 10 - - - -