Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Dudek Zygmunt Antoni KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-09-10 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Tkaczyk Jerzy Andrzej KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Ceszke Brunon Józef KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-12-21 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Mandat nieobsadzony - 2013-09-10 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-11-26 - -
Skóra Dariusz Jakub KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2013-11-26 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -