Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Waldach Dariusz Bronisław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-03-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-03-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-06-23 Wybory samorządowe 2010 r. -
Wolff Waldemar Daniel KWW WOLFFA 2013-06-23 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska, zarządzone na dzień 23 czerwca 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Gerc Stanisław Tadeusz KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-18 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2011-01-18 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 2011-02-13 Wybory samorządowe 2010 r. -
Gerc Stanisław Tadeusz KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2011-02-13 Wybory ponowne do Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska zarządzone na dzień 13 lutego 2011 r. - okręg nr 8, obwód nr 10 - - - -
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian