Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Fortuna Andrzej Aleksy KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Godzik Jerzy Stanisław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-01-10 - -
Frejnagiel Tomasz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-01-10 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Widz Piotr KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-01-10 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Dawidowski Włodzimierz Bronisław KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-01-10 - -
Biesiekierski Zbigniew KOMITET WYBORCZY SLD 2011-01-10 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Michalski Krzysztof KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-01-10 - -
Ronowska Anna KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-01-10 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -