Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Dziemiński Tadeusz KWW RAZEM DLA GMINY LIPUSZ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-09-12 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2011-09-12 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2011-12-11 Wybory samorządowe 2010 r. -
Lemańczyk Arkadiusz Przemysław KWW ARKADIUSZA LEMAŃCZYKA 2011-12-11 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lipusz zarządzone na dzień 11 grudnia 2011 r. - - - -