Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Mroziewicz Jacek Michał KWW JACKA MROZIEWICZA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-01-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-01-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-04-01 Wybory samorządowe 2010 r. -
Szałata Mirosław Waldemar KWW Mirosława Szałaty 2012-04-01 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Człuchowie, zarządzone na dzień 01 kwietnia 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian