Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Berezowiec Eugeniusz KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-16 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Margański Romuald KWW NASZE PODLASIE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-16 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Prorok Krzysztof Kazimierz KWW NASZE PODLASIE 2010-12-16 Następny z listy: KWW NASZE PODLASIE - 2012-09-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Wasiluk Anatol KOMITET WYBORCZY SLD 2010-12-16 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Mandat nieobsadzony - 2012-09-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-10-29 - -
Osipiuk Mikołaj KWW NASZE PODLASIE 2012-10-29 Następny z listy: KWW NASZE PODLASIE - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Charyton Roch Andrzej KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-04-29 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Jaworowski Krzysztof KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-16 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Michałowski Józef KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-12-16 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Mandat nieobsadzony - 2011-04-29 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2011-06-20 - -
Jabłoński Kazimierz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-06-20 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Rajecka Raisa KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-16 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Korzeniewski Mariusz KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-12-16 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -