Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Ziemianin Roman Jan KWW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY GŁOGÓW MŁP. 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-09-22 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-09-22 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-12-11 Wybory samorządowe 2010 r. -
Sycz Zbigniew KWW WSPÓLNOTA ZIEMI GŁOGOWSKIEJ 2011-12-11 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim zarządzone na dzień 11 grudnia 2011 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Baj Paweł Ludwik KWW RAZEM DLA CIEBIE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-06 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-06 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-03-06 Wybory samorządowe 2010 r. -
Dworak Arkadiusz Michał KWW ODNOWA 2011-03-06 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim zarządzone na dzień 6 marca 2011 r. - okręg nr 3 - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian