Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Woś Adam KWW ROZWÓJ ZIEMI SIENIAWSKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-16 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-16 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-29 - -
Szkamruk Zenon Marian KWW NASZ SAMORZĄDNY POWIAT 2010-12-29 Następny z listy: KWW NASZ SAMORZĄDNY POWIAT - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Łapa Dariusz Stanisław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-16 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-16 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-29 - -
Śliwa Stanisław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-12-29 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Więcław Józef Jan KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-16 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Żygadło Andrzej Marek KWW NASZ SAMORZĄDNY POWIAT 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-05-10 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-16 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-29 - -
Tompalski Stanisław KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-12-29 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Kozłowski Andrzej KWW NASZ SAMORZĄDNY POWIAT 2013-06-13 Następny z listy: KWW NASZ SAMORZĄDNY POWIAT - - - -