Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Demski Janusz KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA DOLINY SANU 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-01-24 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2014-01-24 - - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Kuter Wiesław KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA DOLINY SANU 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-07-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Sota Marian KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-07-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-07-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-10-06 Wybory samorządowe 2010 r. -
Cieszyński Mieczysław Adam KWW NASZA WIEŚ 2013-10-06 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Orły, zarządzone na dzień 6 października 2013 r. - - - -
Pelc Jolanta Barbara KWW NASZA WIEŚ 2013-10-06 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Orły, zarządzone na dzień 6 października 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Wilk Eugeniusz KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA DOLINY SANU 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-07-12 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2011-07-12 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2011-10-02 Wybory samorządowe 2010 r. -
Janusz Adam KWW WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ DOLINY SANU 2011-10-02 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Orły zarządzone na dzień 2 października 2011 r. - okręg nr 5 - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian