Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Karakuła Marek KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-04-07 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-04-07 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-06-26 Wybory samorządowe 2010 r. -
Mroczkowski Edmund Stanisław KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK 2011-06-26 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Leżajsku zarządzone na dzień 26 czerwca 2011 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian