Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Ciurej Andrzej Bolesław KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE PODKARPACIA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-11 - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Jurusik Józef Bolesław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-02-08 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2011-02-11 - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 2011-05-08 Wybory samorządowe 2010 r. -
Wierdak Albin KWW - OSIEK - 2011 2011-05-08 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Osieku Jasielskim zarządzone na dzień 8 maja 2011 r. - okręg nr 4 - - - -
Mandat nieobsadzony - 2012-02-08 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2012-06-17 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Osieku Jasielskim zarządzone na dzień 8 maja 2011 r. - okręg nr 4 -
Źrebiec Tomasz Franciszek KWW - OSIEK - 2012 2012-06-17 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Osiek Jasielski, zarządzone na dzień 17 czerwca 2012 r. - okręg wyborczy nr 4 - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian