Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Jaremczuk Piotr Franciszek KW BIESZCZADZKIEGO STOW. SAMORZĄDOWEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-04-22 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2014-04-22 - - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Froń Mariusz KW BIESZCZADZKIEGO STOW. SAMORZĄDOWEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-03-12 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2013-03-12 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-12-15 Wybory samorządowe 2010 r. -
Smoleńska Karolina Jadwiga KW SIW 2013-12-15 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Czarnej, zarządzone na dzień 15 grudnia 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian