Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Laskowski Kamil Paweł KWW MŁODZI I AMBITNI GWARANCJĄ ZMIAN 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-06-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-06-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-09-22 Wybory samorządowe 2010 r. -
Sitek Waldemar Zygmunt KWW Praworządność w Tłuszczu 2013-09-22 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Tłuszczu, zarządzone na dzień 22 września 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Opłotna Danuta KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-01 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2012-03-01 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 2012-07-01 Wybory samorządowe 2010 r. -
Opłotna Danuta KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 2012-07-01 Wybory ponowne do do Rady Miejskiej w Tłuszczu, zarządzone na dzień 01 lipca 2012 r. - - - -