Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Byczuk Jan Wojciech KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-26 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2011-10-26 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-01-15 Wybory samorządowe 2010 r. -
Byczuk Przemysław KWW "ROZWÓJ" 2012-01-15 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sterdyń zarządzone na dzień 15 stycznia 2012 r. - okręg nr 6 - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 12
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 13
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 14
Brak zmian