Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Godlewski Mariusz Jerzy KWW "RAZEM DLA RACIĄŻA" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-03-04 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2013-03-04 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2013-06-02 Wybory samorządowe 2010 r. -
Chłopik Janusz KWW RAZEM DLA RACIĄŻA 2013-06-02 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Raciążu, zarządzone na dzień 2 czerwca 2013 r. - - - -