Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Kulas Mieczysław KWW POLSKA WIEŚ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-02-20 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-02-20 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-05-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Ścibek Radosław KWW NOWOCZESNA WIEŚ 2012-05-20 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Myszyńcu, zarządzone na dzień 20 maja 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Trzcińska Danuta KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-09-26 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2013-09-26 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2014-01-12 Wybory samorządowe 2010 r. -
Czajkowski Janusz KWW KURPIK 2014-01-12 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Myszyńcu, zarządzone na dzień 12 stycznia 2014 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian