Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Oklesiński Henryk KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZEŁOM" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-13 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-13 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-01-31 - -
Zwierz Bogusław Antoni KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZEŁOM" 2011-01-31 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZEŁOM" - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Gibała Anna KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-07-06 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Jakubowski Marcin Tomasz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-13 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Milewska-Stasinowska Krystyna Bożena KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-01-31 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Mandat nieobsadzony - 2011-07-06 - - - - -