Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Zawadzka Maria KWW FORUM SAMORZĄDOWE SEROCK 2010 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-02-29 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-02-29 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-05-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Woźnicka Grażyna Irena KWW GRAŻYNA WOŹNICKA 2012-05-20 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Serocku, zarządzone na dzień 20 maja 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Pakuła Mirosław KWW MIROSŁAWA PAKUŁY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-02-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-02-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-05-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Dubiel Betina Małgorzata KWW LEPSZY SEROCK 2012-05-20 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Serocku, zarządzone na dzień 20 maja 2012 r. - - - -