Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Paśnik Mieczysław Wojciech KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-04-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-04-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-08-04 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kowalska Agnieszka KWW GMINA ŁASKARZEW 2013-08-04 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew, zarządzone na dzień 4 sierpnia 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 12
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 13
Cichecka Hanna KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-09-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-09-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-12-16 Wybory samorządowe 2010 r. -
Wysocki Krzysztof Artur KWW NASZA GMINA ŁASKARZEW 2012-12-16 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew, zarządzone na dzień 16 grudnia 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 14
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 15
Brak zmian