Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Dąbrowski Stanisław KWW RYTERSKI KOMITET WYBORCZY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-01-31 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Gruszczyński Michał KWW RYTERSKI KOMITET WYBORCZY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-11-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-11-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-02-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
TOKARCZYK MARIUSZ KWW SPOŁECZNY KOMITET WYBORCZY W RYTRZE 2013-02-24 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rytro, zarządzone na dzień 24 lutego 2013 r. - okręg wyborczy nr 1 - - - -
Mandat nieobsadzony - 2014-01-31 - - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian