Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Gwóźdź Mariola Teresa KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-05-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Lupa Wiesława Janina KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-05-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Woźniak Henryk Stanisław KWW "POWIŚLE" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-05-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-05-30 - - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Wójcik Mirosław Piotr KWW "POWIŚLE" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-11-19 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-11-19 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2014-02-09 Wybory samorządowe 2010 r. -
Lupa Władysław KWW NASZ PAWŁÓW 2014-02-09 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Bolesławiu, zarządzone na dzień 9 lutego 2014 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian