Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Gotfryd Małgorzata KWW "ZGODA" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-09-03 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-09-03 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-12-02 Wybory samorządowe 2010 r. -
Zawierta Edward KWW "Nasza Mała Ojczyzna" 2012-12-02 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Galewicach, zarządzone na dzień 2 grudnia 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Wojcieszak Marian Jan KWW "ZGODA" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-06-28 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2011-06-28 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-09-25 Wybory samorządowe 2010 r. -
Szymczak Mirosław KWW "RAZEM" 2011-09-25 Wybory uzupełniające Rady Gminy w Galewicach zarządzone na dzień 25 września 2011 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian