Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Sejwa Stefan Mieczysław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-04-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-04-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-05-30 - -
Ćwiklińska Grażyna Ewa KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2012-05-30 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Stolarska Urszula Teresa KWW JĘDRZEJCZAK - GORZÓW XXI W. 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-15 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-15 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-29 - -
Szafrańska-Słupecka Izabella Maria KWW JĘDRZEJCZAK - GORZÓW XXI W. 2010-12-29 Następny z listy: KWW JĘDRZEJCZAK - GORZÓW XXI W. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Sibińska Krystyna Mieczysława KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-10-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-11-23 - -
Gucia Marcin Jerzy KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-11-23 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian