Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
KOZACZEK MAREK ROMUALD KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-08-31 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
ŻUKOWSKI LEON KWW ZWYCZAJNI RAZEM 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-02-26 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2011-08-31 - - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian