Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Grubizna Józef KWW TADEUSZA RYBAKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-03-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2014-03-28 - - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Mołczan Paweł KWW TADEUSZA RYBAKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-07-25 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2011-07-25 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2011-10-23 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kamiński Jarosław KWW JAROSŁAWA KAMIŃSKIEGO 2011-10-23 Wybory uzupełniające Rady Gminy Tuplice zarządzone na dzień 23 października 2011 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian