Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Bojko Edward Mieczysław KWW RAZEM DLA GMINY BRODY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-05-28 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2013-05-28 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2013-08-25 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kuczkowski Tadeusz KWW TADEUSZA KUCZKOWSKIEGO 2013-08-25 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Brody, zarządzone na dzień 25 sierpnia 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Mataczyna Agnieszka Izabela KWW RAZEM DLA GMINY BRODY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-06-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-06-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-09-23 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kossak Lech Jan KWW LECHA KOSSAKA 2012-09-23 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Brody, zarządzone na dzień 23 września 2012 r. - okręg nr 8 - - - -
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Bednarski Zbigniew KW FORUM SAMORZĄDOWE POW. ŻARSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-11-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-11-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-02-17 Wybory samorządowe 2010 r. -
Drobek Wacław KWW WACŁAW DROBEK 2013-02-17 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Brody, zarządzone na dzień 17 lutego 2013 r.- okręg nr 11 - - - -
Okręg wyborczy nr 12
Brak zmian