Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Deptuch Michał KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-07 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Kubiak Stanisław Ryszard KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-09-27 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Sembratowicz Eugeniusz Roman KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-09-25 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2010-12-07 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-30 - -
Chudziński Kazimierz KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-12-30 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Burdzy Marian KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-10-21 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Skarbek Andrzej Szczepan KOMITET WYBORCZY SLD 2012-10-30 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian