Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Sadowski Mariusz KWW OMEGA RZEPIN 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-13 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-13 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-03-06 Wybory samorządowe 2010 r. -
Mandat nieobsadzony - 2010-12-13 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-09-01 Wybory samorządowe 2010 r. -
Szulc Jerzy Stanisław KWW JERZEGO SZULCA 2011-03-06 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzepinie zarządzone na dzień 6 marca 2011 r. - okręg nr 1 - 2013-02-21 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Hańbicki Jan Krzysztof KWW OBYWATELSKA SOLIDARNOŚĆ 2013-09-01 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzepinie, zarządzone na dzień 1 września 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian