Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Połoński Krzysztof Sławomir KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-09-30 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2011-09-30 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2011-12-18 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kozłowski Roman KWW ROMAN KOZŁOWSKI 2011-12-18 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku zarządzone na dzień 18 grudnia 2011 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Wilimberg Ireneusz Franciszek KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-06-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-06-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-09-23 Wybory samorządowe 2010 r. -
Żmijowska Małgorzata Sylwestra KWW MAŁGORZATA SYLWESTRA ŻMIJOWSKA 2012-09-23 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku, zarządzone na dzień 23 września 2012 r.- okręg nr 7 - - - -
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian