Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
BARTCZAK BARTŁOMIEJ LESŁAW KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-22 - -
BORKOWSKI LECH KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-12-22 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 2
CHINALSKI ANDRZEJ RYSZARD KW FORUM POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-22 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
HOFFMANN JACEK PIOTR KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
GLAZ MIROSŁAW ZBIGNIEW KW FORUM POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 2011-01-27 Następny z listy: KW FORUM POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO - - - -
Mandat nieobsadzony - 2012-03-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-04-26 - -
DUCH MARIAN KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2012-04-26 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 3
BABUL MAREK KW FORUM POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-22 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
NAGLIK MACIEJ KWW NASZ POWIAT 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
GALACKI EDMUND KW FORUM POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 2011-01-27 Następny z listy: KW FORUM POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO - - - -
Mandat nieobsadzony - 2011-01-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-02-24 - -
SIKORA ROMAN KWW NASZ POWIAT 2011-02-24 Następny z listy: KWW NASZ POWIAT - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian