Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Mazurek Zbigniew Władysław KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mościcki Stanisław KW ROZWÓJ i DEMOKRACJA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-02 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-14 - -
Bielak Ewa KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" 2010-12-14 Następny z listy: KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" - - - -
Leszczyński Adam KW ROZWÓJ i DEMOKRACJA 2010-12-14 Następny z listy: KW ROZWÓJ i DEMOKRACJA - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Czech Mirosław Jan KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-25 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2011-03-25 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2011-05-16 - -
Bożeński Longin Tadeusz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-05-16 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Fisz Agata KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-14 - -
Hodała Sławomir KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" 2010-12-14 Następny z listy: KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" - 2012-05-16 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Kurczewicz Roland Marcin KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" 2012-06-02 Następny z listy: KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" - 2012-07-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Tymczak Renata Monika KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" 2012-08-30 Następny z listy: KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Lipczuk Marian Jan KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-03-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-05-16 - -
Choma Grażyna Maria KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" 2011-05-16 Następny z listy: KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" - - - -