Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Godlewski Waldemar Marian KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Majewska Ewa KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-09-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Głowiński Grzegorz Lucjan KOMITET WYBORCZY SLD 2010-12-29 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Mandat nieobsadzony - 2013-09-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-11-08 - -
Weremko Justyna Teresa KOMITET WYBORCZY SLD 2013-11-08 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Czapski Andrzej Antoni KWW AS 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Goździołko Marek Mieczysław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-29 - -
Kierdaszuk Anatol KWW AS 2010-12-29 Następny z listy: KWW AS - - - -
Parafiniuk Stefan Konrad KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-12-29 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian