Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Kasprzak Marek KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-16 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Lis Jacek KWW FORUM INICJATYW LOKALNYCH "RAZEM" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-16 - -
Cichosz Janusz KWW FORUM INICJATYW LOKALNYCH "RAZEM" 2010-12-16 Następny z listy: KWW FORUM INICJATYW LOKALNYCH "RAZEM" - - - -
Repeć Stanisław Janusz KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-12-28 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -