Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Górski Tadeusz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REJOWIEC 2010 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-27 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2011-01-27 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-02-03 - -
Szokaluk Robert Wacław KWW GMINA-POWIAT WSPÓLNA SPRAWA-G9 2011-02-03 Następny z listy: KWW GMINA-POWIAT WSPÓLNA SPRAWA-G9 - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Kociuba Wiesław KWW WIESŁAWA KOCIUBY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-27 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2011-01-27 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-02-03 - -
Derlak Andrzej KWW GMINA-POWIAT WSPÓLNA SPRAWA-G9 2011-02-03 Następny z listy: KWW GMINA-POWIAT WSPÓLNA SPRAWA-G9 - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Kandziora Roman Karol KWW ROMANA KANDZIORY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-27 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Sawa Wojciech KWW WOJCIECHA SAWY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-27 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2011-01-27 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-02-03 - -
Nafalski Andrzej KWW GMINA-POWIAT WSPÓLNA SPRAWA-G9 2011-02-03 Następny z listy: KWW GMINA-POWIAT WSPÓLNA SPRAWA-G9 - - - -
Sagan Bogusław Jerzy KWW GMINA-POWIAT WSPÓLNA SPRAWA-G9 2011-02-03 Następny z listy: KWW GMINA-POWIAT WSPÓLNA SPRAWA-G9 - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Tryniecki Ryszard KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-12-15 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2011-12-15 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2011-12-29 - -
Wagner Grażyna Helena KOMITET WYBORCZY SLD 2011-12-29 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian