Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Gniatkowski Andrzej Józef KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Gwoździk Bogumił Stefan KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Senyk Tomasz Grzegorz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Tomczak Zdzisław KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Mandat nieobsadzony - 2013-01-01 - - - - -
Błażuk Agnieszka KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2013-03-24 Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - - - -
Dzilińska Irena KWW NASZ POWIAT 2013-03-24 Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - - - -
Madeła Krystyna Grażyna KWW NASZ POWIAT 2013-03-24 Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - 2013-04-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Rosiak Małgorzata Anna KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2013-03-24 Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - - - -
Tarnacki Marek KWW PRAWO I SAMORZĄDNOŚĆ 2013-03-24 Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - - - -
Gajewska Elżbieta KWW NASZ POWIAT 2013-05-27 Następny z listy: KWW NASZ POWIAT - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Downar Zbigniew KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Heretyk Szymon Wojciech KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Kozłowski Grzegorz Tomasz KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Modrzejewska Katarzyna KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Mandat nieobsadzony - 2013-01-01 - - - - -
Kwiatkowski Krzysztof Henryk KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2013-03-24 Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - - - -
Orpel Kamil Krzysztof KWW NASZ POWIAT 2013-03-24 Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - - - -
Piksa Józef KWW NASZ POWIAT 2013-03-24 Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - - - -
Rejman Monika KWW PRAWO I SAMORZĄDNOŚĆ 2013-03-24 Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - - - -
Rosiak Longin Jan KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2013-03-24 Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - - - -
Żołnieruk Beata Izabela KWW OPS 2013-03-24 Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Kotarba Mariusz KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Mróz Mirosław Zdzisław KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Nowak Marcin KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Wybraniec Monika KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Mandat nieobsadzony - 2013-01-01 - - - - -
Drozdowska Urszula Anna KWW NASZ POWIAT 2013-03-24 Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - - - -
Jóskowski Jan Zdzisław KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2013-03-24 Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - - - -
Mucha Arkadiusz Marcin KWW NASZ POWIAT 2013-03-24 Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Grzegorczyk Bartłomiej KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Paciepnik Krzysztof KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Rosiak Longin Jan KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Zarzecki Ireneusz Arkadiusz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Mandat nieobsadzony - 2013-01-01 - - - - -
Detyna Jerzy Dariusz KWW NASZ POWIAT 2013-03-24 Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - - - -
Janiszewski Jarosław Kazimierz KWW RAZEM DLA POWIATU 2013-03-24 Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - - - -
Lipiński Andrzej Zdzisław KWW OPS 2013-03-24 Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Głąb Piotr KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Grzebska Patrycja Magdalena KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Jóskowski Jan Zdzisław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Nowaczyk Zygmunt Józef KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-30 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Gołosz Krzysztof Tadeusz KOMITET WYBORCZY SLD 2011-02-10 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Mandat nieobsadzony - 2013-01-01 - - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Chećko Marcel Marian KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Kujawa Waldemar Tadeusz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mucha Arkadiusz Marcin KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Rosiak Małgorzata KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Tarnacki Marek KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Podgórski Edward KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-12-17 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Mandat nieobsadzony - 2013-01-01 - - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Dorosz Ewa Anna KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Hausman Adam Ludwik KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA HAUSMANA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Laszkiewicz Andrzej Ryszard KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-17 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Lipiński Andrzej Zdzisław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Mandat nieobsadzony - 2010-12-02 - - - - -
Mastalerz Jacek Marcin KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-12-17 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5
Kotuła Ryszard Antoni KOMITET WYBORCZY SLD 2010-12-30 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - 2012-05-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Rosicki Bogdan Jan KOMITET WYBORCZY SLD 2012-05-30 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - 2013-01-01 - rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5