Okręg wyborczy nr 5
Granice: Rodowo, Młoteczno, Rogity, Rogity Nadleśnictwo, Kalina, Skarbkowo