Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Unisław przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 17 listopada 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Unisław Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Jakuba Szymona DANIELEWICZA Wójta Gminy Unisław przed upływem kadencji? 2 696 1 618
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Unisław Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Jakuba Szymona DANIELEWICZA Wójta Gminy Unisław przed upływem kadencji? 5 401 413 413 7,65% 408 98,79% 373 91,42%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa, ul. Lipowa 33, 86-260 Unisław Powszechny Nie Nie 1 925 170 170 8,83% 170 100,00% 160 94,12%
2 Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Spokojna 16, 86-260 Unisław Powszechny Tak Tak 1 435 126 126 8,78% 123 97,62% 112 91,06%
3 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław Powszechny Nie Nie 1 453 104 104 7,16% 102 98,08% 88 86,27%
4 Szkoła Podstawowa, Kokocko 49, 86-260 Unisław Powszechny Nie Nie 588 13 13 2,21% 13 100,00% 13 100,00%
Podsumowanie 5 401 413 413 7,65% 408 98,79% 373 91,42%